sayokan birliği, sayokan birligi, sayokan, sayokanbirligi, sayokanaltınpark, sayokanturkiye
Haber

SAYOKAN

Yesuken


YESÜKEN

 
"Yesüken" sözcüğü, Urkun (Orhun) Türkçesi olup, "yasaya bağlı, yasadan yana olan" demektir. Başka Türkçe lehçelerde aynı anlam "Yasagay, Yasuga, Yesuge" olarakda söylenmiştir. hatırlarsınız, Cengiz kağan'ın babasının adı Yesugey' dir. Anlamlı bir kelime olduğu için "Yabgu" Nihat YİĞİT tarafından bu sözcük tercih edilmiştir. Yoksa Türk tarihinde "yesuken" adında bir kılıç sanatı olduğu için değil. Özellikle M.S. 6 yüzyıl ve öncesinde kılıç sanatıyla ilgili belgeler bulunmamaktadır. Bu sonuç, Türklerin kendisine ait kılıç sanatı olmadığı anlamına gelmez. Sadece kayıt altına alınmamış, ama göreceli olarak kılıç talimleri, kılıç kullanmayla ilgili eğitimler verilmiştir. Olmasaydı, Türklerin zaferlerle dolu bir tarihi olmazdı. "Yabgu" Nihat YİĞİT özellikle, Türk kılıç sanatı oluşturma çalışmalarında, M.S. 6.yüzyıl ve öncesi kılıç biçimini seçmiştir. Malumunuzdur ki, 6.yüzyıl ve öncesi tarihimiz hep muamma kalmıştır.
Yesuken'de kullanılan kılıç seçimi aşağıdaki araştırmadan dolayıdır.

Elli yıl önce,Kuzey Sibirya bölgesinde,İrtiş ırmağı kıyısında Zevakino köylüleri,Türklerin ‘’kurgan’’ adını verdiği bir mezarda,sonradan uzmanlar tarafından yapılan karbon 14 metodu incelemesinde, yaşının 1400 küsür yıl olduğu tespit edilen Türk yapımı bir kılıç buldular. Kılıcı bulan genç Kazaklar,kılıcın hiç aşınmadığını ve bir keresinde bir samuray kılıcını ikiye böldüğünü şaşkınlıkla gördüler.Bu olay üzerine Moskova Tarih Enstitüsü’nden ekspertiz istediler.Yapılan inceleme sonucunda kılıcın ‘’bulat’’ adı verilen,Altay Türk demirci ustaları tarafından kullanılan çelik döküm tekniği ile yapıldığı anlaşıldı.
İncelemeyi yapan uzman Kirsanov;
‘’Sonuçta, kılıcın 6'ncı yüzyıl sonlarında Orta-Asya'nın Altay bölgesinde yaşayan Türk boylarının demirci ustalarının elinden çıktığına kanaat getirdik’’ dedi. İncelemeyi yapan bir diğer uzman Çarikov ise;
‘’Kılıç, tarihte Türk boylarının dünyanın en iyi silah tekniğine, en iyi silah ustalarına sahip olduğunu kanıtlıyor.
Kılıcın orijinal resmini göstermek isterdik lakin,bire-bir benzeri yapılırken orijinali maalesef kaybolduğu için,"Yabgu"nun yaptırdığı kılıcı koyuyoruz...

Yesüken'de kılıç talimleri "Urungu" denilen, ahşap talim kılıcıyla yapılır...Aşağıda görülen bir urungudur.

"Yabgu" Nihat Yiğit şöyle diyor,
"Mesleğim olan savaş sanatlarında Türklerin kendilerine ait savaş sanatı ve kılıç sanatı olmayışı şahsımı hep üzmüştü. Allah'tan diledim ve nasip etti...Gerek Sayokan gerekse Yesuken benim bir icadım, buluşum değildir. Bu alanda muradım vardı, yüce Allah beni sebep kıldı ve nasip etti. Allah'a şükrederim... Mucit olan Allah'tır, bende bir şey yoktur. Ben sadece sebebim...Şahsım, Allah rızası için Türk kavmine kendi alanımda hizmet etmeye, yararlı işler yapmaya gayret eden biriyim sadece...Mesleğimde doğru olanı yapmaya çalışıyorum...Kimseden taktir veya ödül beklemiyorum...Benim ödülüm Allah katındadır. O' da ne eylerse doğru ve güzel eyler...Sayokan veya Yesuken beni yüceltmesini, yükseklerde bir yere koymasını murad ve umut etmedim...sadece kalbi olmaya, nefsimden uzak durmaya çalışıyorum...Çünkü, kuldan övgüleri, taktirleri, ödülleri bekleyen nefistir...Kalp ise sadece Allah rızası için doğru olanı ister...
Ayrıca, mesleğimde Atatürk'ün her Türk ferdinden kendi alanında çalışmalar yapmasını, Türkün adının dünyada duyurulmasını istemesi arzusuna bir nebze katkı sağlanmasına vesile oldum diye düşünüyorum.. Ben her zaman doğru yapma gayreti içinde olacağım...Türk Milletine hayırlı olmasını diliyorum..."


SOL KOL ONGANI (LOGO - SEMBOL) ;

Sol kola takılacak onganda görüldüğü üzere hilalin içinde güneş vardır. Bunu anlamı "KÜN EKİ" yani güneş ve eşi ay..Türklerde güneş kültü önemlidir. Astrolojide de ay dişi, güneş erkek olarak kabul edilir ki, bizim atalarımız bunu, M.Ö asırlardır betimlemiş ve kullanmışlardır.
İnanışa göre güneşin eşi olduğuna göre, her Türk evli olup eşi olmalıdır. Rengin mavi (Gök) olmasının sebebi ise Türkler daima yeni günü müjdeleyen güneşin doğduğu yöne yüzlerini dönmüşlerdir, yönlerini tayin ederken. Bundan dolayı doğunun rengi mavidir..
Hilal içinde güneş Osmanlı İmparatorluğu sembolünde en tepede kullanılmıştır. Yani bu kült asırlardan Osmanlıya kadar korunmuştur. Onganın içindeki kılıç ise Yesuken'de kullanılan kılıcı ifade eder.

GÖĞÜS ONGANI :
Sol göğsün üzerinde ise aşağıdaki üzerinde yesuken yazan kılıç modeli kullanılır.

ÖGREDİK (Talim) DÜZENİ ;
Ögredik düzeni 6 eğitim dönemini kapsar ve aşağıdaki gibidir.
1 - Alpar (Ak Çapan),
2 - Yılpagut (Kızıl Çapan),
3 - Alpagut (Gökçin Çapan),
4 - Tigin (Sarı Çapan),
5 - Şad (Kara Çapan),
6 - Yabgu (Kara Çapan),

Eğitimlerde, öğrencilere "Boşkut" denir. Yani boş, işlenmemiş, kutlu insan anlamını taşır. Boşkutlar birbirine “Koldaş” diyerek hitap ederler.
Eğitimlerde atak yapan boşkuta “Sülek”, atağı karşılayan boşkuta “Savungan” denir. İki kavramda kullanılabilir. Teknik yapmaya hazırlanma durumuna ise “Salgur” denir. Atak tekniklerine "Çal", savunma tekniklerine ise "Korgavuş" denir...örneğin "Tulga Çal","Tübek Korgavuş" gibi. Yarışmalarda yenen boşkuta “Utar”, yenilen boşkuta ise “Çayen” denir. Tüm kavramlar, "Kavramlar Bütünü" listesinde anlamlarıyla yer almaktadır.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=